ZAKRES USŁUG


OBSŁUGA KSIĘGOWO PODATKOWA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W SZCZEGÓLNOŚCI

  • prowadzenie ksiąg handlowych

  • przychodów i rozchodów

  • podatkowych

  • ZUS - kompleks rozliczeń właścicieli i pracowników

  • sprawozdania GUS

  • doradztwo podatkowo-ekonomiczne

  • prowadzenie spraw kadrowych

  • prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych

DORADCA PODATKOWY NR 3031
ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE (KONCESJA) 14491